Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có 2 phó chủ tịch mới

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có 2 phó chủ tịch mới

Ban Thư ký và Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, tháng 12-2022

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có 2 tân phó chủ tịch


Ảnh: Tin Hành Lang

Chiều ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Thư ký và Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, tháng 12-2022.

Anh Nguyễn Minh Triết – bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã tham dự hội nghị này.

Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thư ký

Tại hội nghị, đã có sự kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành và Ban Thư ký, trong đó bổ sung thêm nhân sự phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Hiện tại, nhân sự phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X bao gồm 5 thành viên thuộc các cơ quan. Tuy nhiên, có hai phó chủ tịch đã thay đổi công tác hoặc không tham gia công tác tại đơn vị.

Hội nghị đã chọn anh Nguyễn Bá Cát – phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Tiến Hưng – phó bí thư Thành đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội giữ chức danh phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X.

Xem thêm:  Sức khỏe tinh thần của nhà khởi nghiệp

Giới thiệu về hai phó chủ tịch mới

Anh Nguyễn Tiến Hưng (34 tuổi) hiện là phó bí thư Thành đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Anh đã có trình độ chuyên môn thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Anh Nguyễn Bá Cát (33 tuổi) là phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn. Anh đã có trình độ thạc sĩ Hệ thống thông tin và lý luận chính trị cao cấp.

Nguồn: Tin Hành Lang