TP HCM đề xuất nhiều cơ chế đặc thù mới để tăng nguồn thu

TP HCM đề xuất nhiều cơ chế đặc thù mới để tăng nguồn thu

Thành phố muốn thí điểm các cơ chế mới nhằm tăng nguồn thu

TP HCM đề xuất các cơ chế đặc thù mới để thu hút nguồn vốn tư nhân và tăng nguồn thu ngân sách. Đây là một phần của Dự thảo nghị quyết chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP HCM, được UBND TP HCM gửi Chính phủ. Những đề xuất này được đưa ra với mục tiêu giữ nguyên tỷ lệ điều tiết ngân sách 21% trong ba năm tới.

Quy định mới về thuế bất động sản

Trong Dự thảo, TP HCM đề xuất thí điểm thuế bất động sản thứ hai và quyền sử dụng đất cho các bất động sản thứ hai trở lên. Phương thức này không chỉ giúp hạn chế việc bỏ hoang nhà, đất trong các dự án bất động sản, mà còn là cơ sở để xây dựng chính sách chung sau này. TP HCM được đề xuất được hưởng trọn nguồn thu từ thuế nhà đất thứ hai cũng như các phí mới khi thực hiện thí điểm này.

TP HCM muốn thí điểm nhiều chính sách mới để tăng nguồn thu ngân sách.


TP HCM muốn thí điểm nhiều chính sách mới để tăng nguồn thu ngân sách.

Quản lý đầu tư và quản lý đô thị, tài nguyên môi trường

Dự thảo cũng đề xuất các cơ chế riêng cho quản lý đầu tư, như quy trình thủ tục đầu tư, giao, cho thuê đất, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Điều này giúp TP HCM huy động thêm nguồn lực tư nhân và tăng tính hấp dẫn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, TP HCM cũng đề nghị được phân cấp nhiều nội dung về quản lý đô thị, tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền của Trung ương, như điều chỉnh quy hoạch đô thị, lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết, quyết định vấn đề xây dựng các loại nhà ở, xử lý chung cư cũ và những vấn đề khác.

Xem thêm:  Hà Nội chuẩn bị xây cầu Vân Phúc qua sông Hồng

Tổ chức bộ máy

TP HCM đề xuất tự quyết việc tổ chức lại, giải thể và thành lập các đơn vị sự nghiệp công. Ngoài ra, thành phố muốn lập Sở An toàn thực phẩm và quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường.

Tăng tính chủ động và đơn giản hóa thủ tục

Phân quyền giúp tăng tính chủ động, đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp và giảm gánh nặng cho Trung ương. Cơ chế đặc thù không ảnh hưởng tới điều hành chung của Chính phủ và lợi ích của địa phương khác, mà tạo ra sự tự chủ và trách nhiệm của chính quyền đô thị TP HCM.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 54 năm 2017, nhằm tạo cơ chế đặc thù cho TP HCM để thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện, TP HCM chưa đạt được kết quả như mong đợi do vướng mắc từ các bộ ngành. Các chính sách đặc thù về quản lý tài chính chưa thực hiện được, bao gồm cả việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và thu ngân sách từ đấu giá tài sản công.

Source link: Tin Hành Lang