TP HCM Cần Tuyển Thêm Khoảng 320.000 Lao Động

TP HCM Cần Tuyển Thêm Khoảng 320.000 Lao Động

Nhu cầu lao động tại TP HCM

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM (Falmi), nhu cầu tuyển mới lao động của TP sẽ được ước tính dựa trên tình hình kinh tế toàn cầu. Nếu kinh tế tiếp tục phát triển tích cực, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tăng đơn hàng, TP HCM sẽ cần tuyển khoảng 300.000-320.000 lao động vào năm 2023[^1^].

Công nhân may Nhà Bè ở quận 7 trong giờ sản xuất. Ảnh: Tin Hành Lang

Phân loại và số lượng nhu cầu

Theo Falmi, khoảng 70% nhu cầu tuyển dụng tập trung vào khu vực thương mại – dịch vụ, trong khi ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 30%[^1^]. Đối với trình độ chuyên môn, nhu cầu nhân lực cao đẳng, đại học trở lên chiếm gần 38%[^1^]. Đáng chú ý là hầu hết nhu cầu tuyển dụng đến từ các doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm gần 90%[^1^].

Dự báo tương lai

Các chuyên gia của Falmi dự báo nhu cầu nhân lực năm 2023 dựa trên tình hình kinh tế của thành phố, tình hình kiểm soát dịch và nhu cầu tuyển dụng[^1^]. Dựa vào các kịch bản tăng trưởng kinh tế, Falmi ước tính số lượng lao động có việc làm trong năm tới sẽ là khoảng 4,58-4,63 triệu người[^1^].

Xem thêm:  Hạ giá 18 tỷ đồng hai tài sản của Vũ 'Nhôm'

Tin Hành Lang – Đồng Hành Cùng Bạn

Để cập nhật thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động tại TP HCM, hãy truy cập Tin Hành Lang ngay.

Được viết bởi Lê Tuyết

[^1^]: Nguồn: TP HCM có thể cần tuyển mới 320.000 lao động