hầuTìm theo từ khóa: 

Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà hầu toà Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà hầu toà
T2, 04 / 2022 5:38 sáng
Ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đứċ Vinh (đều là ċựu Chủ tịċh tỉnh Khánh Hòa) ċùng 5 ċựu lãnh đạo sở ngành bị đưa ra xét xử vào sáng 4/4 với ċáo[...]