Spa phát triển đột phá, nhưng hãy thận trọng với “sâu mắt”: Nhiều nguy cơ chờ đợi

Spa nở rộ bắt "sâu mắt": Tốn 200 nghìn một lần, rước nhiều nguy cơ
Xem thêm:  Quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ việc quản lý thị trường bất động sản