Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn về an toàn thực phẩm trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn về an toàn thực phẩm trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo gì về an toàn thực phẩm trong trường học?

Khẳng định cam kết đảm bảo vệ sinh thực phẩm

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, một trong các chỉ thị được gửi đến các đơn vị trực thuộc vào ngày 6-12 là tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm trong trường học.

Trách nhiệm của các trường học

Theo văn bản trên, người đứng đầu các trường học chịu trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo thực phẩm cung cấp cho bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học. Đồng thời, các trường học cần đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, đảm bảo nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng.

Sử dụng nguyên liệu thực phẩm an toàn

Các trường học cần sử dụng nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn và kiểm soát nguồn gốc thực phẩm được sử dụng tại các bếp ăn và căng tin trường học. Thực phẩm đã được kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm hoặc các chứng nhận quốc tế khác về an toàn thực phẩm.

Xem thêm:  Giàn đèn sân khấu gãy và gây thương vong

Sở cũng nghiêm cấm các cơ sở sản xuất và cung cấp thực phẩm không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm hoặc không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.

Sự tham gia của phụ huynh

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý rằng các trường cần huy động sự tham gia của phụ huynh để giám sát an toàn thực phẩm trong trường học. Hơn nữa, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương là rất quan trọng trong việc giáo dục và hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.

Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý

Để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cũng như các bệnh không lây nhiễm, cần đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng và điều kiện gia đình của trẻ em, học sinh.

Theo thông tin, trên toàn thành phố TP.HCM hiện có hơn 1.830 trường có bếp ăn tập thể và gần 490 trường sử dụng suất ăn công nghiệp.

Nguồn: Tin Hành Lang