Phổ cập dạy bơi để giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em

Phổ cập dạy bơi để giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em

Giảm tử vong do đuối nước: Mục tiêu của hội thảo

Phổ cập dạy bơi để giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em

Hà Nội – Vào ngày 7-12, đã diễn ra buổi hội thảo “Phòng, chống đuối nước trẻ em” tại Hà Nội. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hội thảo nhằm công bố kết quả khảo sát và đề xuất các giải pháp phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt là việc hoàn thiện chính sách và pháp luật liên quan.

Tình trạng nghiêm trọng: Tử vong do đuối nước

Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đuối nước là nguyên nhân chính gây tử vong và thương tích ở trẻ em và người chưa thành niên tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2016-2020, mỗi năm đã có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã công bố báo cáo khảo sát và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Xem thêm:  Tuyên dương 135 gương sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu

Giải pháp hiệu quả: Dạy bơi cho trẻ em

Một trong những biện pháp hiệu quả nhằm giảm nguy cơ đuối nước là phổ cập dạy bơi cho trẻ em. Ông Đặng Hoa Nam – cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã khẳng định điều này. PGS.TS Phạm Việt Cường, Trường đại học Y tế công cộng, cũng đã từng khẳng định rằng dạy bơi cho trẻ em là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống đuối nước, dựa trên kinh nghiệm của các nước trên thế giới.

Các nghiên cứu chứng minh dạy bơi cho trẻ em là biện pháp giảm nguy cơ đuối nước ở những nước thu nhập thấp và trung bình như Trung Quốc, Bangladesh, Thái Lan, Philippines, Malaysia…

Chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam

Một chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam đã được triển khai từ năm 2018, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Campaign For Tobacco Free Kids (Hoạt động vì trẻ em không khói thuốc, Hoa Kỳ) và nhận sự hỗ trợ từ Quỹ từ thiện Bloomberg (Hoa Kỳ). Chương trình này đã dạy bơi miễn phí cho hơn 29.000 trẻ em từ 6-15 tuổi, đồng thời dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho gần 50.000 trẻ em tại trường học. Ngoài ra, chương trình cũng đã xây lắp và sử dụng 87 bể bơi tại trường học, triển khai tại 32 huyện thuộc 12 tỉnh có tỷ lệ đuối nước trẻ em cao nhất trên cả nước.

Xem thêm:  Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam có 2 phó chủ tịch mới

Kết quả đáng khích lệ

Theo kết quả đánh giá độc lập của chương trình, tỉ lệ trẻ em biết bơi tại các địa bàn can thiệp đã tăng gấp đôi từ 14,7% năm 2018 lên 27% năm 2020, vượt trội so với tỉ lệ trung bình của cả nước. Tỉ lệ đuối nước ở trẻ em cũng đã giảm 30%, đây là con số có ý nghĩa thống kê.

Triển khai tương lai: Mở rộng chương trình

Trong giai đoạn 2023-2025, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại Việt Nam với sự hỗ trợ bổ sung khoảng 2,1 triệu USD. Chương trình sẽ mở rộng địa bàn can thiệp đến 16 tỉnh thành và dạy bơi cho hơn 25.000 trẻ em từ 6-15 tuổi, đồng thời dạy kỹ năng an toàn cho 50.000 trẻ em.

Nguồn: Tin Hành Lang