Ông Võ Văn Thưởng: Cần có sức ép để cán bộ từ chức khi sai phạm

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, sau các quy định, cần đặt ra sức ép trong Đảng, xã hội, tổ chức để cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, sai phạm.

Chiều 6/12, phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, nội dung các nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong các nghị quyết, Trung ương nêu quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; đề cao tinh thần năng động, s.á.ng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung; đồng thời nhấn mạnh phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”.

“Điều này không phải bây giờ chúng ta mới nói mà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hơn 20 năm trước đã đặt ra, nhưng cơ bản là chúng ta chưa thực hiện được”, ông Thưởng nói, cho rằng “lên thì khó nhưng xuống cũng không dễ, thậm chí còn khó hơn. Vào thì khó vì có quy trình 5 bước, nhưng ra cũng toát mồ hôi hột”.

Xem thêm:  Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn về an toàn thực phẩm trong trường học

Sau khi Trung ương ban hành quy định 41 về miễn nhiệm, từ chức với cán bộ, Bộ Chính trị có kết luận 20 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, một số trường hợp đã được giải quyết. Cán bộ được từ chức nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có sai phạm, bị kỷ luật.

Theo ông Thưởng, ở một số nước, cán bộ có sai lầm, dưới sức ép của nội bộ đảng, dư luận xã hội sẽ phải từ chức. Do đó, Việt Nam cũng cần đặt ra sức ép trong đảng, xã hội, tổ chức để cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, sai phạm.

Ở các nhiệm kỳ trước, cán bộ bị cảnh cáo nhưng vẫn tại vị đến hết nhiệm kỳ thì gần đây, ba Ủy viên Trung ương bị cảnh cáo đã được thôi chức. Có lãnh đạo cấp tỉnh từ chức để nhận nhiệm vụ thấp hơn, theo tinh thần ngã chỗ nào, đứng dậy chỗ ấy để cố gắng và nỗ lực gắng phục khó khăn.

Ngoài ra, có trường hợp cán bộ không bị kỷ luật, nhưng cảm thấy bị sức ép công việc nặng nề, không đảm đương tốt nhiệm vụ cũng có thể xin chuyển qua công việc khác ít sức ép hơn.

“Nghị quyết đã nêu rất rõ là chúng ta phải kịp thời bố trí lại cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không cần phải chờ hết nhiệm kỳ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, chọn người, thay người cũng là một vấn đề quan trọng trong lãnh đạo”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Xem thêm:  Ông Cao Tường Huy trở thành Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Ông Võ Văn Thưởng: Cần có sức ép để cán bộ từ chức khi sai phạm

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, chiều 6/12. Ảnh: Hoàng Phong

Làm rõ chức năng của từng tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước

Ông Thưởng cho hay, Nghị quyết đã làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước; khắc phục tình trạng cấp dưới hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc.

Theo ông, cấp dưới hỏi cấp trên các vấn đề thuộc thẩm quyền là không đúng, nhưng khi cấp dưới có vướng mắc, hỏi bộ ngành, có nơi để ba tháng, năm tháng, thậm chí sáu tháng mới trả lời “đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật” là không làm hết trách nhiệm.

Để khắc phục tình trạng này, nghị quyết của Trung ương đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu được nêu cao để giữ vững sự lãnh đạo tập trung, kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn.

Xác định trách nhiệm ngay từ khâu tham mưu

Theo Thường trực Ban Bí thư, Nghị quyết Trung ương cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm tham mưu từ khâu dự thảo, nhất là các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trương này nhằm tránh tính trạng vấn đề xảy ra hậu quả rồi nhưng người có trách nhiệm lại nói do luật quy định như vậy.

“Bây giờ phải truy tới lúc trình dự án luật như thế nào? Cơ quan trình không có chất lượng hay cơ quan thẩm định và bấm nút thông qua có sơ sót”, ông Thưởng nói.

Chẳng hạn như nghị quyết 18 của Trung ương “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, ngay từ khâu trình dự thảo về Luật đất đai phải đảm bảo đúng tư tưởng, chỉ đạo của Nghị quyết. Nếu trình không đúng thì cũng có thể xem xét trách nhiệm vì không thể nghị quyết nói một đằng lại đi trình một nẻo.

Không để công việc bị chậm khiến người dân thiệt thòi

Thường trực Ban Bí thư nói, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng, nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng và phát triển s.á.ng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động tích cực, có quyết tâm chính trị cao.

Những vấn đề thực tiễn đã chứng minh là đúng, thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Đây là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng, không phải lần đầu tiên Đảng nêu ra “nhưng kỳ này đưa ra với quyết tâm cao hơn”.

“Có những vấn đề chúng ta thấy không hợp lý rồi, nhưng mà bàn nhiều quá chưa sửa được. Có vấn đề chúng ta thấy cấp bách rồi, cần phải làm rồi nhưng mà đem ra bàn còn nhiều ý kiến khác nhau rồi cũng treo lại đó. Điều này làm mất cơ hội, chậm quá trình phát triển”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Đơn cử như thời gian qua, nhiều nơi phản ánh thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhưng việc sửa thông tư về vấn đề này để thúc đẩy nhanh hơn thì làm mãi chưa được. Theo ông Thưởng, không nóng vội nhưng lấy lý do bàn kỹ, cần lắng nghe khiến cho công việc bị chậm, đôi khi khiến người dân bị thiệt thòi.

Để các nghị quyết Trung ương đi vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cụ thể hóa với phương châm “chủ trương một, biện pháp mười, hành động 20”. “Cần khắc phục tình trạng nghị quyết rất hay nhưng khi thực hiện lại rất gay, vài năm sau xem lại vẫn còn nguyên giá trị”, ông nói.

Trong hai ngày 5 và 6/12, các đại biểu dự hội nghị Quán triệt Nghị quyết trung ương 6 khóa XIII đã nghe Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt chuyên đề Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phổ biến chuyên đề Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh với chuyên đề Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Viết Tuân


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *