CN, 03 / 2023 12:13 sáng | mr-google


Cũng giống các thành phố khác ở Việt Nam, Hội An bị dán tờ rơi, quảng cáo trên cột điện, cột tín hiệu giao thông, hộp công tơ điện ở nhiều tuyến phố.

Chủ tịch TP Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết đã chỉ đạo công an tăng cường theo dõi camera và vận động người dân cung cấp hình ảnh vi phạm để kịp thời xử lý. Với trường hợp dán tờ rơi, thành phố giao cho Đoàn thành niên, Đội quy tắc đô thị tháo gỡ.Source link

Bài viết cùng chuyên mục