Một phần cán bộ sợ rủi ro, chần chừ và chỉ nghĩ đến an toàn

Mot bo phan can bo co tu tuong chan chu - Một phần cán bộ sợ rủi ro, chần chừ và chỉ nghĩ đến an toàn

Hôm qua tại buổi hội thảo để thu thập ý kiến về dự thảo Nghị định khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, s.á.ng tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ – bà Phạm Thị Thanh Trà – đã nhận định rằng đây là một nghị định khó và mang tính chính trị cao.

Theo bà Thanh Trà, trong bối cảnh chúng ta đang tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực, có một số cán bộ có tư tưởng chần chừ, luôn lo lắng về an toàn và sợ sai. Vì vậy, việc ban hành cơ chế và chính sách khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung trở nên vô cùng quan trọng và cấp bách.

Sự cần thiết của việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, s.á.ng tạo

Dự thảo nghị định quy định 5 nguyên tắc về khuyến khích và bảo vệ cán bộ, bao gồm:

  1. Khuyến khích mọi cán bộ năng động, s.á.ng tạo trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các hoạt động này phải được tiến hành kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch.

  2. Bảo đảm không vi phạm Hiến pháp và Điều lệ Đảng trong quá trình thực hiện. Trong trường hợp có thiệt hại xảy ra, nguyên nhân phải được xác định rõ ràng, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Người đứng đầu sẽ được xem xét miễn trách nhiệm. Còn những trường hợp lợi dụng chủ trương sẽ bị xử lý nghiêm minh.

  3. Mục tiêu của cơ chế khuyến khích và bảo vệ là tạo điều kiện cho cán bộ thể hiện ý tưởng và cách làm mới. Đồng thời, nó cũng phải giải quyết những vấn đề, nút thắt trong cơ chế và chính sách hiện tại, đồng thời mang lại hiệu quả và giá trị thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, địa phương, cơ quan và đơn vị. Đồng thời, nó không được gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương, cơ quan, đơn vị khác.

Xem thêm:  Giá khám bệnh theo yêu cầu không vượt quá 500.000 đồng

Phạm vi và đối tượng áp dụng

Đối với phạm vi và đối tượng áp dụng của nghị định, hiện có hai ý kiến đang được thảo luận. Ý kiến thứ nhất áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Ý kiến thứ hai áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tiến trình hoàn thiện dự thảo nghị định

Bộ Nội vụ đang tiếp thu ý kiến của mọi người về phạm vi và đối tượng áp dụng, nguyên tắc và quy trình thực hiện khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, s.á.ng tạo. Cơ quan này cũng xem xét trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ. Mục tiêu là để đảm bảo tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Sau buổi hội thảo này, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thêm hai buổi hội thảo khác để lấy ý kiến của địa phương ở miền Trung và miền Nam. Dựa trên những ý kiến đóng góp, dự thảo sẽ được hoàn thiện trước khi được gửi lên Chính phủ để ban hành.

Xem thêm:  Bắt "ông trùm" đường dây lô đề, cá độ 600 tỉ đồng, thu nhiều xe sang và đạn dược

Cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ sẽ được áp dụng khi ý tưởng và đề xuất của cán bộ đáp ứng ít nhất một trong ba điều kiện sau:

  • Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn và không ảnh hưởng tiêu cực đến quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
  • Có ý tưởng và cách làm mới chưa được quy định bởi pháp luật hoặc đã được quy định, nhưng có sự trùng lắp, mâu thuẫn, thiếu tính thống nhất và không phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
  • Có khả năng giải quyết vấn đề, tháo gỡ khó khăn trong cơ chế, chính sách, mang lại giá trị và hiệu quả thiết thực, góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển của đất nước, địa phương, cơ quan và đơn vị. Đồng thời, không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương, cơ quan và đơn vị khác.

Nguồn ảnh: Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đọc thêm tại Tin Hành Lang.