T7, 01 / 2023 3:08 chiều | mr-google


Hàng nghìn người đổ về miếu Tiên Công, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, để tham dự lễ rước người thượng thọ. Lễ hội tồn tại 300 năm, được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2017.

Theo sử liệu, từ thời Lý – Trần, một số dân chài đến vùng đất đảo Hà Nam thuộc thị xã Quảng Yên ngày nay sinh sống. Họ dựa vào những gò đất cao để dãi chài, phơi lưới. Đầu thế kỷ 15, một nhóm dân cư đến quai đê lấn biển, khai hoang đất đai trồng lúa, lập làng, tạo nên khu đảo Hà Nam, trong đó có 17 vị Tiên Công.Source link

Bài viết cùng chuyên mục