Kỳ họp không thường kỳ thứ hai của Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 5-1-2023

Kỳ họp không thường kỳ thứ hai của Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 5-1-2023

Hình ảnh từ nguồn gốc

Kỳ họp bất thường thứ hai của Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 5-1-2023


Ảnh: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội, Vương Đình Huệ, đã ký ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét và thông qua nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, và tầm nhìn đến năm 2050 (còn được gọi là quy hoạch tổng thể quốc gia) theo quy định của Luật quy hoạch.

Sẵn sàng cho Kỳ họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị và gửi hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia cho Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, chậm nhất là 20 ngày trước ngày ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi các cơ quan Quốc hội tiến hành thẩm tra theo phân công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ gửi lại hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chậm nhất là 5 ngày trước ngày ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đưa ra ý kiến về nội dung này trong phiên họp thứ 18 vào ngày 21-12.

Xem thêm:  Ai Là Chủ Cơ Sở Làm Đẹp Gây Tử Vong Cho Cô Gái 25 Tuổi?

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quan trọng hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia, và gửi hồ sơ đến các đại biểu Quốc hội trước ngày 26-12.

Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia và gửi đến các đại biểu Quốc hội trước ngày 5-1-2023.

Kế hoạch họp

Theo kế hoạch, hồ sơ dự thảo nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua trong kỳ họp không thường lần thứ hai của Quốc hội khóa XV. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 5-1 đến 10-1-2023.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, đã có quyết định chung về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, và tầm nhìn đến năm 2050 (quyết định 45).

Chính phủ sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ trình Quốc hội thông qua nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia để triển khai định hướng này.

Mục tiêu và tầm nhìn cho tương lai

Theo những mục tiêu đã định hướng, chỉ tiêu quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030, và tầm nhìn đến năm 2050 của trung ương về kinh tế, mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trung bình cả nước đạt khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2021 – 2030.

Xem thêm:  Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình bị kỷ luật vì vi phạm quy trình tuyển dụng giáo viên

Trong đó, vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng có mục tiêu tăng trưởng khoảng từ 8 – 8,5%/năm.

Dự kiến đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD, trong đó vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng 14.500 USD và vùng Đồng bằng sông Hồng đạt khoảng 10.500 USD.

Về xã hội, dự kiến dân số đạt khoảng 105 triệu người đến năm 2030. Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên mức 0,7.

Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh ít nhất là 68 năm. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị ít nhất là 32m2.

Phát triển hệ thống giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á. Tỉ lệ sinh viên đại học đạt 260/1 vạn dân. Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 – 40%.

Phát triển mạng lưới cơ sở y tế quốc gia để đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của toàn dân, hướng tới mục tiêu công bằng, chất lượng, hiệu quả, cũng như hội nhập quốc tế.

Đến năm 2030, dự kiến sẽ có 35 giường bệnh và 19 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%.

Tầm nhìn đến năm 2050, trung ương đặt mục tiêu là xây dựng một nước phát triển, với thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Thu nhập đầu người đạt khoảng từ 27.000 – 32.000 USD.

Xem thêm:  Tin Hành Lang: Hợp tác thông tin truyền thông giữa Việt Nam và Tanzania

Đọc thêm tại Tin Hành Lang