Kiên Quyết Đưa Những Người Không Còn Đủ Tư Cách Ra Khỏi Đảng

Kien quyet dua nhung nguoi khong con du tu cach - Kiên Quyết Đưa Những Người Không Còn Đủ Tư Cách Ra Khỏi Đảng

Ngày 10/5 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trong bài phát biểu này, ông đã nhấn mạnh về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Mục tiêu là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ gốc, từ cơ sở. Điều này đòi hỏi cần có đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, uy tín lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả.

Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Mạnh Mẽ

Trung ương đã thảo luận về tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng cần phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đảng viên.

Xem thêm:  Chó nghi mắc bệnh dại cắn 3 người, 1 người tử vong

Dựa Vào Dân Để Xây Dựng Đảng Và Rèn Luyện Đảng Viên

Tổng Bí thư quan tâm đến việc rèn luyện đảng viên và xây dựng Đảng dựa trên dân. Ông khuyến khích đảng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu và tuân thủ nguyên tắc về sinh hoạt đảng và lời thề của đảng viên khi vào Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên chỉ có thể thành sự trong sạch, vững mạnh và có uy tín với nhân dân khi dựa vào họ để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên.

Kiên Quyết Đưa Những Người Không Còn Đủ Tư Cách Ra Khỏi Đảng

Tổng Bí thư đề cao việc kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Điều này cần được thực hiện thường xuyên và kiên quyết. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng.

Tư Duy Mới, Hành Động Quyết Liệt

Để thực hiện mục tiêu tổng quát và cụ thể của Đảng, cần có sự thống nhất về nhận thức và đổi mới, hành động quyết liệt hơn. Các cơ quan, đơn vị đảng phải xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ và bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp.

Xem thêm:  Công an TPHCM nói gì về nhiều vụ tử vong do truy bắt cướp?

Để tạo sự thống nhất mạnh mẽ và thực hiện thành công mục tiêu của Đảng, các cấp ủy đảng và đảng viên cần đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực. Đây là cách duy nhất để xây dựng một Đảng và hệ thống chính trị đúng tầm của một Đảng chính trị lớn như Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hãy truy cập Tin Hành Lang để cập nhật tin tức mới nhất về xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên.