Kiến nghị ‘khẩn’ cho TP.HCM thí điểm hệ số điều chỉnh giá đất riêng

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất 4 vấn đề cấp bách nhất đến UBND TP. (trong số 16 nội dung về đất đai và môi trường đã được đưa vào dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội), nhằm góp phần phát triển kinh tế và xã hội của thành phố.

Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tế của TP.HCM

Giải pháp đầu tiên được đề xuất là cho phép TP.HCM xây dựng và áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tế (thông qua Quốc hội thành phố) áp dụng tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho tất cả các khu đất, thửa đất, chứ không chỉ áp dụng cho các khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng như hiện nay.

Lý do là việc áp dụng quy định tại các nghị định 45, 46 hiện đang gặp khó khăn trong việc xác định, thẩm định và quyết định giá đất, kéo dài và chậm thu ngân sách nhà nước, gây mất cơ hội đầu tư và làm chậm sự phát triển của kinh tế và xã hội.

Xem thêm:  Báo Tuổi Trẻ giành giải nhất với bài viết về du lịch TP.HCM

Áp dụng bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng

Giải pháp thứ hai được đề xuất là cho phép TP.HCM áp dụng bồi thường bằng cách giao đất cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trong trường hợp không có đất cùng mục đích sử dụng, bồi thường sẽ được thực hiện bằng đất có mục đích sử dụng khác theo tỷ lệ phần trăm. Quyết định tỷ lệ phần trăm này sẽ do UBND TP.HCM tổng kết và quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Áp dụng cách bồi thường này sẽ thuận lợi cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cũng như cân đối nguồn vốn cho các dự án, đặc biệt là các dự án lớn như đường vành đai 3, chống ngập, tuyến metro số 2…

Thu hồi đất để thanh toán cho các dự án đầu tư

Giải pháp thứ ba được đề xuất là cho phép TP.HCM thu hồi đất, căn cứ vào kết quả chọn nhà đầu tư, để giao đất hoặc cho thuê đất cho các quỹ đất đã được chấp thuận sử dụng để thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng và chuyển giao (BT) thông qua các hợp đồng đã ký trước ngày 1-1-2021.

Đặt hàng cung cấp dịch vụ xử lý rác

Vấn đề cuối cùng được đề xuất là cho phép TP.HCM đặt hàng cung cấp dịch vụ xử lý rác với các nhà đầu tư hiện có. Đối với các dự án xử lý rác mới, TP.HCM có thể áp dụng cơ chế thí điểm triển khai đấu thầu cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, TP.HCM sẽ giao đất và cho thuê đất trong các khu liên hợp xử lý chất thải đã được quy hoạch và chọn nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí đưa ra.

Xem thêm:  Hà Nội có bao nhiêu tuyến phố bị lát đá tự nhiên trên vỉa hè?

Nguồn ảnh: Tin Hành Lang

Source link