Không lấy phiếu tín nhiệm với người chờ nghỉ hưu

Khong lay phieu tin nhiem voi nguoi cho nghi huu - Không lấy phiếu tín nhiệm với người chờ nghỉ hưu

Quốc hội thông qua Nghị quyết với sự đồng thuận cao

Chiều nay ngày 23/6, với sự tham gia của 470/473 đại biểu, tỷ lệ tán thành đạt 95,14%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ được bầu chọn hoặc phê chuẩn bởi Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Trước khi bỏ phiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật – ông Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu từ Ủy ban Thường vụ của Quốc hội về dự thảo nghị quyết.

Đối tượng không lấy phiếu tín nhiệm

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết có ý kiến đề nghị không áp dụng lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ ở cấp xã để đảm bảo sự nhất quán với quy định của Điều 96.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến trên và chỉnh sửa khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết theo hướng chỉ áp dụng lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân của tỉnh và huyện.

Xem thêm:  Tìm thấy thi thể bé gái đuối nước ở thủy điện Thác Mơ

Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người mắc bệnh hiểm nghèo

Về việc không lấy phiếu tín nhiệm đối với người mắc bệnh hiểm nghèo có xác nhận từ cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên, sau cuộc thảo luận, có ý kiến tán thành với dự thảo nghị quyết.

Đồng thời, đề nghị bổ sung trường hợp nghỉ việc không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên vì lý do khác (không phải vì lý do sức khỏe).

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần tuân thủ quy định của Điều 96 về các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm để đảm bảo sự chặt chẽ và tránh việc lạm dụng.

Tầm quan trọng của phiếu tín nhiệm

Trình bày nội dung này, ông Tùng đã trình bày ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng phiếu tín nhiệm là một công cụ giám sát quan trọng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ.

Quy định Điều 96 đã xác định rõ các trường hợp không áp dụng lấy phiếu tín nhiệm.

Cải tiến quy định theo nội dung dự thảo

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh quy định trong dự thảo nghị quyết theo hướng không lấy phiếu tín nhiệm đối với những người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm có lấy phiếu tín nhiệm.

Xem thêm:  Giám đốc Công an Hà Nam làm Cục trưởng C06

Về hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, ông Tùng đồng tình với dự thảo nghị quyết và cho rằng cần có cơ chế cho những người có phiếu tín nhiệm thấp tự nguyện xin từ chức, bổ sung thời hạn xin từ chức…

Ngược lại, cũng có ý kiến đề nghị thực hiện việc không lấy phiếu tín nhiệm luôn để đảm bảo tính nghiêm minh.

Theo ông Tùng, các quy định trong dự thảo nghị quyết đã thể hiện sự nhất quán và đầy đủ tinh thần của Quy định 96 về việc sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm và yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, dự thảo nghị quyết không quy định quá chi tiết tất cả các trường hợp về xử lý hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng như thời hạn để người được lấy phiếu tín nhiệm xin từ chức. Thay vào đó, nội dung này sẽ tuân thủ theo các quy định khác có liên quan của Đảng và Nhà nước.

Có ý kiến đề nghị quy định rằng người được bỏ phiếu tín nhiệm nếu có hơn một nửa tổng số phiếu đánh giá “không tín nhiệm”, thì Quốc hội và Hội đồng nhân dân có thể xem xét miễn nhiệm ngay tại kỳ họp đó mà không cần chờ đến kỳ họp sau.

Cải tiến quy trình nhân sự

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật – ông Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo nghị quyết quy định việc xem xét miễn nhiệm đối với người có hơn một nửa tổng số phiếu đánh giá “không tín nhiệm” có thể được thực hiện tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc thực hiện các quy trình về công tác nhân sự.

Xem thêm:  Khởi tố vụ án sập tường làm 5 người tử vong

Quy định như vậy cũng phù hợp với thực tế hoạt động của Hội đồng nhân dân ở địa phương, khi kỳ họp của họ thường diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Một điểm khác, dự thảo nghị quyết đã bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân tới cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và cơ quan cấp trên trực tiếp để thực hiện giám sát.

Nhờ đó, các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ sẽ được theo dõi và giải quyết sớm nhất có thể, hạn chế tình trạng cán bộ có tín nhiệm thấp vẫn giữ chức vụ trong thời gian dài sau đó.