Khó tin, hơn một thập kỷ đã trôi qua và gần 39ha đất bị “bỏ rơi”

Kho tin gan 39ha dat bi bo roi hon mot - Khó tin, hơn một thập kỷ đã trôi qua và gần 39ha đất bị "bỏ rơi"
Xem thêm:  Quảng Ninh tổ chức bốc thăm để kiểm tra tài sản và thu nhập của 65 cán bộ