Hậu Giang: Hỗ trợ tài năng với số tiền lên đến 300 triệu đồng/người

Hậu Giang: Hỗ trợ tài năng với số tiền lên đến 300 triệu đồng/người

Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học

HĐND tỉnh Hậu Giang đã thông qua Nghị quyết về “Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Chính sách này nhằm mục đích giúp cán bộ, công chức, và viên chức (CBCCVC) phát triển hơn sau khi tốt nghiệp đại học.

Hỗ trợ đào tạo sau đại học

Theo đó, CBCCVC được cử đi đào tạo sau đại học và tốt nghiệp sẽ được hỗ trợ một lần. Đối với tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II, hỗ trợ lên đến 150 triệu đồng/người. Đối với thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa I, hỗ trợ lên đến 80 triệu đồng/người.

CBCCVC cũng được khuyến khích tự đào tạo sau đại học. Khi tốt nghiệp đào tạo tự nguyện, họ sẽ nhận được hỗ trợ 70% mức tiền hỗ trợ nói trên.

Đào tạo trình độ cao hơn

CBCCVC cũng có thể tiếp tục học cao hơn sau khi tốt nghiệp đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa I mà không nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, họ chỉ được nhận mức hỗ trợ cao nhất và phải được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem thêm:  Ông Biden: Mỹ sẽ không tấn công Nga, cam kết viện trợ đến cùng cho Ukraine

Hậu Giang chiêu mộ người tài, hỗ trợ đến 300 triệu đồng/người

Hình ảnh minh họa: Hậu Giang chiêu mộ người tài, hỗ trợ đến 300 triệu đồng/người (Nguồn: CTV)

Mức thu hút nhân lực

Đối với nhân lực có học hàm GS, PGS và học vị TS, ThS, Bác sĩ chuyên khoa II, BS Nội trú, BS Chuyên khoa I thuộc danh mục các chuyên ngành tỉnh cần thu hút, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ cung cấp hỗ trợ tiền lên đến 300 triệu đồng/người. Trường hợp tốt nghiệp ngoài nước, mức hỗ trợ tăng lên 250 triệu đồng/người đối với GS, PGS và 200 triệu đồng/người đối với TS.

BS Chuyên khoa II được hỗ trợ 200 triệu đồng/người (trường hợp tốt nghiệp ngoài nước là 250 triệu đồng/người). ThS và BS Chuyên khoa I được hỗ trợ 140 triệu đồng/người (trường hợp tốt nghiệp ngoài nước là 160 triệu đồng/người). BS nội trú được hỗ trợ 160 triệu đồng/người.

Hỗ trợ tiền thuê nhà và chính sách biệt phái

Người được thu hút về làm việc tại tỉnh Hậu Giang sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng, trong thời gian không quá 12 tháng. Đối với chính sách biệt phái, mức hỗ trợ một lần là 150 triệu đồng/người. Đối với nữ CBCCVC, hỗ trợ tăng lên 170 triệu đồng/người.

Chính sách luân chuyển

Đối với CBCCVC thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp huyện, khi thực hiện luân chuyển từ khoảng cách trên 10km, họ sẽ được hỗ trợ 25 triệu đồng/người và 10 triệu đồng/người cho nữ CBCCVC. Khi luân chuyển dưới 10km, mức hỗ trợ sẽ là 20 triệu đồng/người và 8 triệu đồng/người cho nữ CBCCVC.

Xem thêm:  Diễn biến thời tiết 3 ngày thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết trên đã được HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ họp thứ 13 thông qua vào ngày 9/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 18/12/2022.

Liên kết: Tin Hành Lang