Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 đạt 7%

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 đạt 7%

Thành phố Hà Nội hướng tới bước tiến đạt 7% tăng trưởng trong năm 2023

Thành phố Hà Nội đã đặt chỉ tiêu tăng trưởng cho năm 2023 là 7%, thấp hơn dự báo cho năm 2022 (8,8%), do dự báo về bối cảnh khó khăn cả trong và ngoài nước.

Kế hoạch phát triển và chi tiêu trong năm 2023

Ngày 12/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán thu chi ngân sách và tổng biên chế hành chính, công nghệ trong năm 2023.

Thành phố đã đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là 7%; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP bình quân đầu người) đạt khoảng 150 triệu đồng (năm 2022 dự kiến đạt 142 triệu đồng); tăng 10,5% vốn đầu tư; tăng 6% kim ngạch xuất khẩu; giữ chỉ số giá dưới 4,5%; giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022…

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch đầu tư công năm 2023 là gần 47.000 tỷ đồng, trong đó, địa phương sẽ góp hơn 26.000 tỷ đồng và các huyện đóng góp hơn 20.000 tỷ đồng. Hiện tại, thành phố có hơn 100 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt chi tiết, cần phải tăng tốc độ để bố trí vốn kịp thời.

Xem thêm:  Bộ Chính trị TP HCM Tiếp Tục Thí Điểm Chính Sách Đặc Thù

Ứng phó với những thách thức trong năm 2023

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, dự báo năm 2023, tình hình thế giới sẽ tiếp tục phức tạp, khó lường trong nhiều mặt như chính trị, an ninh, kinh tế và xã hội. Tăng trưởng có xu hướng giảm; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực gia tăng; khó khăn có thể còn lớn hơn so với năm 2022.

Ngoài ra, thành phố vẫn còn nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc như xử lý rác thải, thoát nước, cải tạo chung cư cũ… Để giải quyết triệt để những vấn đề hiện tại, cần thay đổi tư duy và nhận thức cách nghĩ và làm việc của các cơ quan chức năng.

Tiến trình đạt được những mục tiêu

Theo Chủ tịch Thanh, với thời gian, nguồn lực tài chính và con người có hạn, trong khi công việc ở Thủ đô lại rất lớn, cần tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất và gây bức xúc nhất đối với người dân. Trong năm 2023, thành phố sẽ thử nghiệm mỗi đơn vị chọn 5-10 nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất để tập trung thực hiện một cách hiệu quả. Nếu những vấn đề này được giải quyết, sẽ thúc đẩy các công việc khác và thành phố sẽ đánh giá dựa trên thành tựu đạt được.

Xem thêm:  Thành lũy đá tổng chiều dài hơn 30 km

Năm 2023, thành phố cũng sẽ tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Luật Thủ đô Hà Nội năm 2012, báo cáo tới Chính phủ để xem xét sửa đổi và bổ sung Luật Thủ đô; đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ứng dụng công nghệ và cải cách thủ tục hành chính

Để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra, thành phố đề nghị tăng cường cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, cải thiện thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Theo Chủ tịch Thanh, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và thành phố sẽ tổ chức cuộc đối thoại với doanh nghiệp vào ngày 14/12 để lắng nghe và giải quyết những khó khăn đó.

Tác giả: Võ Hải

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu sáng 12/12. Ảnh: Viết Thành

Nguồn: Tin Hành Lang