Hà Nội: Cho từ chức, thay thế cán bộ yếu kém

Ha Noi Cho tu chuc thay the can bo yeu - Hà Nội: Cho từ chức, thay thế cán bộ yếu kém

Nội dung nêu trên nằm trong Kế hoạch số 205/KH-UBND vừa được UBND TP Hà Nội ban hành nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, nhất là trong vấn đề về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phải khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đối với cả hệ thống quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội phải tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

Xem thêm:  Đàn voi tại Việt Nam giảm hàng nghìn cá thể
Hà Nội: Cho từ chức, thay thế cán bộ yếu kém - 1

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, các địa phương phải kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm (Ảnh: Nguyễn Trường).

Hà Nội yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong nội bộ, bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, “tự soi”, “tự sửa”; có biện pháp để phòng ngừa và tự giác khắc phục khuyết điểm, hạn chế; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích.

Thành phố đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của thành phố. Các cơ quan phải đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Hà Nội: Cho từ chức, thay thế cán bộ yếu kém - 2

Hà Nội từng yêu cầu Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phải tổ chức công khai xin lỗi đối với ông Lương Xuân Bình -nguyên Phó Trưởng Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, về hành vi mang tính trù dập khi ông này đứng ra tố cáo sai phạm tại dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Xây dựng cơ chế bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực

Xem thêm:  'Làng' sa sút trí tuệ đầy nhân văn ở Hà Lan

Kế hoạch cũng cho rằng, cần chú trọng hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến tất cả lĩnh vực bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác tham mưu xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách; không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong các quy định, cơ chế, chính sách.

Đặc biệt, cần chú trọng hoàn thiện và thực hiện đồng bộ các quy định, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập; có cơ chế bảo vệ, khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, tiêu cực.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; xử lý kiên quyết, kịp thời những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời cho từ chức cán bộ có năng lực hạn chế, mắc sai phạm

Xem thêm:  Lật lại manh mối vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, bắt 200 người

Đối với công tác thanh tra, cần tập trung thanh tra cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Hà Nội: Cho từ chức, thay thế cán bộ yếu kém - 3

Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật, tham mưu UBND TP sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung chính sách liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư công, xây dựng, đất đai… để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: Trần Kháng).

Kế hoạch số 205/KH-UBND cũng nêu rõ, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí thông qua sản phẩm cụ thể. Gắn đánh giá cá nhân với tập thể, với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan liên quan phải kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, thời hạn bổ nhiệm.

Thanh tra thành phố được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực và tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn.

Hà Nội yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường… và các Sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật, tham mưu UBND TP sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung chính sách liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư công, xây dựng, đất đai… để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực…


Source link: https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-cho-tu-chuc-thay-the-can-bo-yeu-kem-20220731142724436.htm