Điểm sáng trong 10 năm thực hiện chính sách xã hội

Diem sang trong 10 nam thuc hien chinh sach xa - Điểm sáng trong 10 năm thực hiện chính sách xã hội

Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XI vừa diễn ra tại khu vực phía Bắc đã đưa ra nhận định chung về sự thành công của chính sách xã hội trong thời gian này.

Hệ thống chính sách công bằng, toàn diện

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Văn Hồi, trong phát biểu tại hội thảo, nhấn mạnh rằng Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XI là mốc quan trọng đánh dấu sự quan tâm của Đảng trong việc thực hiện chính sách xã hội nhằm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Hệ thống chính sách xã hội đã đạt được sự công bằng, toàn diện, bao trùm, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo quyền an sinh cơ bản cho người dân. Chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, cùng việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xem thêm:  Xử phạt 7 người 'chỉ điểm' chốt CSGT

Thành tựu đáng chú ý

Trong suốt 10 năm thực hiện Nghị quyết, đã có nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực như người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tổng cộng 26 chỉ tiêu đã được đạt và vượt mục tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn và 16 chỉ tiêu đạt mục tiêu vào năm 2020. Chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2020 cũng đã cải thiện trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc, từ vị trí 128 trên tổng số 187 quốc gia lên vị trí 117.

Chính sách ưu đãi người có công đạt hiệu quả cao và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai rộng rãi. Chính sách an sinh đã được khẳng định là xương sống của hệ thống chính sách xã hội, đảm bảo phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các rủi ro trong cuộc sống của người dân.

Kế hoạch cho tương lai

Để tiếp tục phát triển chính sách xã hội, Việt Nam sẽ ban hành một nghị quyết mới cho giai đoạn 2023-2030, với tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này nhằm xây dựng một hệ thống chính sách xã hội toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho tất cả người dân, tạo cơ hội phát triển cho mọi người và không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội một cách tích cực và hiệu quả.

Xem thêm:  Vũ khí tối tân giúp quân đội Ukraine tấn công chính xác ở Donbass

Tổng kết

Hội thảo đã đánh giá sự thành công của chính sách xã hội trong 10 năm qua. Tuy có những hạn chế trong quá trình thực hiện, nhưng nhìn chung, chính sách xã hội đã đạt được những thành tựu đáng chú ý. Đây là tín hiệu tích cực cho việc xây dựng chính sách cho giai đoạn tiếp theo, nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện, bình đẳng và bền vững cho đất nước.

Đọc thêm