Cổ phần hóa Công ty Vinasport: Mất sự đoàn kết nội bộ do việc vi phạm chủ ý

Co phan hoa Cong ty Vinasport Co y lam trai - Cổ phần hóa Công ty Vinasport: Mất sự đoàn kết nội bộ do việc vi phạm chủ ý

Một bài viết đã được cập nhật mới về kết quả thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport), thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh thông báo. Theo báo cáo, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa Vinasport đã gây mất đoàn kết nội bộ do không tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ.

Vi phạm quy định và những vấn đề đáng ngờ

Theo kết quả thanh tra, quy trình cổ phần hóa Công ty Thể dục Thể thao Việt Nam đã diễn ra từ năm 2006, khi công ty thuộc quyền quản lý của Ủy ban Thể dục thể thao. Tuy nhiên, Ủy ban này không thực hiện kiểm tra và xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại công ty khi chuyển đổi thành công ty cổ phần. Ngoài ra, công ty cũng đã không nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính và không thực hiện phương án quản lý cơ sở nhà đất sau cổ phần hóa.

Tình trạng cổ phần hóa không được thực hiện đúng quy định của Chính phủ và việc chuyển giao doanh nghiệp từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần cũng chưa được thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chưa thực hiện quyết toán giá trị doanh nghiệp và chi phí cổ phần hóa, không lập báo cáo tài chính và không chuyển giao công ty từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần.

Xem thêm:  Hà Nội kiểm điểm 2 Sở thiếu quyết liệt làm trạm bơm nghìn tỷ "lụt" tiến độ

Sự mất đoàn kết nội bộ

Việc cổ phần hóa Công ty Vinasport đã gây ra sự mất ổn định và mất đoàn kết nội bộ trong công ty. Việc không chọn đúng người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đã tạo ra nhiều vấn đề. Người đại diện không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn về năng lực và trình độ. Trong thời gian dài, người đại diện không nhận lương và không có kế hoạch lương cụ thể, gây ra xích mích và khiếu nại.

Người đại diện chủ sở hữu tại công ty không hoàn thành nhiệm vụ, mất đoàn kết với nhau và không thực hiện được các chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2019, 2/3 người đại diện đã bị kỷ luật từ Đảng. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến thời điểm thanh tra tháng 12/2021, hai người đại diện vẫn giữ vị trí và không bị miễn nhiệm.

Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và của Chính phủ. Bộ này đã không chỉ đạo người đại diện biểu quyết bãi miễn chức Chủ tịch HĐQT và chậm kiểm tra trong việc hợp tác đầu tư của công ty. Bộ cũng không thực hiện đúng quy chế quản lý tài chính và sử dụng lao động, cũng như không trả lương cho người đại diện chủ sở hữu và các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bộ trưởng và Thứ trưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm điểm và làm rõ những thiếu sót và vi phạm của lãnh đạo Bộ qua từng giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2021. Các vấn đề liên quan đến vi phạm chủ quyền và quản lý tài sản nhà nước cũng cần được làm rõ và xử lý một cách mạnh mẽ.

Xem thêm:  Nga Tấn Công Chính Xác, Hủy Diệt 2 Cụm S-300 của Ukraine

Nguồn: Cổ phần hóa Công ty Vinasport: Cố ý làm trái, mất đoàn kết nội bộ


Chúng tôi đã cung cấp cho bạn tin tức nóng hổi về kết quả thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport), thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết quả thanh tra cho thấy vi phạm đã xảy ra trong quá trình cổ phần hóa, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ do không tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ.

Các vi phạm quy định và những vấn đề cần được làm rõ

Theo kết quả thanh tra, quá trình cổ phần hóa Công ty Thể dục Thể thao Việt Nam đã diễn ra từ năm 2006, khi công ty thuộc quyền quản lý của Ủy ban Thể dục thể thao. Tuy nhiên, Ủy ban này không thực hiện kiểm tra và xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại công ty khi chuyển đổi thành công ty cổ phần. Ngoài ra, công ty cũng đã không nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính và không thực hiện phương án quản lý cơ sở nhà đất sau cổ phần hóa.

Sự vi phạm quy định cổ phần hóa đã dẫn đến việc không thực hiện đúng quy định do Chính phủ đề ra, bao gồm việc chuyển giao doanh nghiệp từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần. Hơn nữa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chưa thực hiện quyết toán giá trị doanh nghiệp và chi phí cổ phần hóa, không lập báo cáo tài chính và không chuyển giao công ty từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần.

Sự mất đoàn kết nội bộ và trách nhiệm của lãnh đạo

Cổ phần hóa Công ty Vinasport đã gây ra sự mất ổn định và mất đoàn kết nội bộ trong công ty. Việc không chọn đúng người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đã tạo ra nhiều vấn đề. Người đại diện không đáp ứng đầy đủ yêu cầu và tiêu chuẩn về năng lực và trình độ. Trong thời gian dài, người đại diện không nhận lương và không có kế hoạch lương cụ thể, dẫn đến xung đột và khiếu nại.

Xem thêm:  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: "Không chủ quan, thiệt hại sau bão có thể rất lớn"

Người đại diện chủ sở hữu tại công ty không hoàn thành nhiệm vụ, mất đoàn kết với nhau và không thực hiện được các chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2019, 2/3 người đại diện đã bị kỷ luật từ Đảng. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến thời điểm thanh tra tháng 12/2021, hai người đại diện vẫn giữ vị trí và không bị miễn nhiệm.

Trách nhiệm chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bị xem xét và cho rằng đã vi phạm nguyên tắc quan trọng về quản lý và điều hành do Đảng và Chính phủ đề ra. Bộ đã không chỉ đạo người đại diện biểu quyết bãi miễn chức Chủ tịch HĐQT và chậm kiểm tra việc hợp tác đầu tư của công ty. Bộ cũng đã không tuân thủ đúng quy chế quản lý tài chính và sử dụng lao động, cũng như không trả lương cho người đại diện chủ sở hữu và các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bộ trưởng và Thứ trưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chịu trách nhiệm kiểm điểm và làm rõ những thiếu sót và vi phạm của lãnh đạo Bộ trong từng giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2021. Các vấn đề liên quan đến vi phạm chủ quyền và quản lý tài sản nhà nước cũng cần được làm rõ và xử lý một cách mạnh mẽ.

Ảnh 1: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra

Ảnh 2: Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch