Chức danh Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tương đương Tổng cục trưởng

Chuc danh Giam doc Hoc vien Hanh chinh Quoc gia - Chức danh Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tương đương Tổng cục trưởng

Bộ Nội vụ đề xuất quy định chức danh tương đương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà, vừa hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và gửi tới Bộ Tư pháp để thẩm định.

Theo Bộ Nội vụ, hồ sơ dự thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp đồng lòng với nội dung sửa đổi và bổ sung. Tuy nhiên, do có một số quan điểm khác nhau, Bộ Nội vụ đã báo cáo yêu cầu ý kiến của Chính phủ, trong đó có việc quy định các chức danh tương đương để đánh giá quá trình cống hiến.

Xét quá trình cống hiến và các chức danh tương đương

Dựa trên Kết luận số 35-KL/TW/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và các chức danh tương đương từ cấp Trung ương đến cơ sở, Bộ Nội vụ đã xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương về các chức danh tương đương để đánh giá quá trình cống hiến. Trong đó, có việc bổ sung thêm 2 chức danh tương đương Tổng cục trưởng là chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và chức danh Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Xem thêm:  Bộ Công an hợp tác truyền thông với 12 cơ quan báo chí

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ban Tổ chức Trung ương cho rằng việc bổ sung 2 chức danh này cần thông qua cấp có thẩm quyền để xác định chức danh tương đương theo cấp bậc quản lý cán bộ, đảm bảo phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ.

Sự phù hợp của việc bổ nhiệm chức danh tương đương

Trong khi đó, Bộ Nội vụ cho rằng Kết luận số 35-KL/TW không quy định chức danh, chức vụ lãnh đạo và các chức danh tương đương đối với chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và chức danh Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ

Do đó, việc bổ nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tương đương chức danh Tổng cục trưởng được coi là phù hợp. Ngoài ra, theo Quyết định số 27/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia, đây là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt, trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng về hành chính, lãnh đạo và quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức…

Xem thêm:  Cuộc gặp của Thủ tướng và Tổng thống Joe Biden bên lề Hội nghị G7 mở rộng

Quy trình bổ nhiệm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Việc bổ nhiệm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Người được bổ nhiệm sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định là 1,25. Bậc phụ cấp này nhằm đảm bảo khối lượng công việc và trách nhiệm của Giám đốc Học viện.

Tổ chức lại cơ quan và chức danh

Trước đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức lại các cơ quan thuộc Bộ và giảm số lượng chức danh tương đương Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng và chức danh Trưởng phòng. Tổ chức lại này cũng đã ảnh hưởng đến Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ

Việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia đã làm tăng thêm 4 đơn vị so với trước đây. Đồng thời, tổ chức bên trong các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ cũng đã được điều chỉnh, giảm số lượng chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng.

Quy định về khen thưởng cá nhân bị thanh tra, kiểm tra

Dự thảo Nghị định gửi tới Bộ Tư pháp đã bổ sung quy định về việc không khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể hoặc cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Xem thêm:  Vụ việc tại Việt Á: Thêm 2 người bị khởi tố

Việc này đang được quy định tại Thông tư số 12/2019 của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ đề xuất quy định trong nghị định mới nhằm tạo ra cơ sở pháp lý cao hơn để triển khai thực hiện và đảm bảo tính chính xác của thành tích đề nghị khen thưởng.