Chủ tịch Quốc hội mong muốn xem xét lại việc khoán xe công

Chu tich Quoc hoi yeu cau danh gia lai viec - Chủ tịch Quốc hội mong muốn xem xét lại việc khoán xe công

Ngày 23/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham gia cuộc làm việc với Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách tiết kiệm và chống lãng phí. Trong buổi làm việc này, ông đã yêu cầu xem xét lại việc khoán xe công, nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước.

Góc nhìn từ Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cho biết rằng, tiết kiệm và chống lãng phí không chỉ đơn thuần là việc cắt giảm chi tiêu mà còn cần tạo ra sự phát triển và giá trị gia tăng. Ông nhấn mạnh rằng, ngành tài chính cần phải cân nhắc và đối xử cẩn trọng hơn, chỉ chi tiêu những khoản cần thiết, không chi tiêu những khoản không cần thiết.

Đề xuất mới từ Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề xuất rà soát và quy định định mức chi thường xuyên, thông qua việc ban hành định mức khung và phân cấp cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện. Đồng thời, ông cũng đề nghị xem xét lại việc khoán xe công và định mức chi tiêu công, tài sản công. Ủy ban giám sát cũng nên đề xuất các biện pháp cải cách tiền lương và thu hồi các khoản vay của nhà nước.

Xem thêm:  Hà Nội thêm 83 ổ dịch sốt xuất huyết trong tuần, Đống Đa thành điểm nóng

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Đoàn giám sát

Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao sự chuẩn bị của Đoàn giám sát và Bộ Tài chính trong cuộc làm việc này. Ông cho rằng nên đổi mới việc ban hành Chương trình hành động hàng năm về tiết kiệm và chống lãng phí, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm để tạo ra chuyển biến rõ rệt. Ông cũng nhấn mạnh rằng, việc thực hiện chính sách tiết kiệm và chống lãng phí cần được kết hợp với việc tạo chính sách quốc gia, nhằm nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng và đạt hiệu quả cao hơn.

Để biết thêm chi tiết về cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Tài chính, bạn có thể truy cập tại đây.