Chính phủ chưa chuyển quyền cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an

Chinh phu thong nhat chua chuyen quyen cap giay phep - Chính phủ chưa chuyển quyền cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Chính phủ đề cập

Trong tờ trình dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ gửi Quốc hội, Chính phủ đã đề cập đến vấn đề này. Dự luật này sẽ được xem xét tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (12-14/7) và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới.

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an chủ trì soạn thảo, bao gồm 8 chương và 62 điều.

Chính phủ cho biết việc ban hành dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Chính phủ nêu rõ việc xây dựng và ban hành dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Theo Chính phủ, đây là yêu cầu tất yếu, khách quan của thực tiễn, phù hợp với sự thay đổi và phát triển của xã hội. Mục tiêu là đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Xem thêm:  Một công an bị thương khi cố cứu 3 mẹ con trong xưởng đệm cháy

Chính phủ thống nhất chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Dự án Luật Giao thông đường bộ được tách ra thành 2 dự án Luật riêng

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ là 2 dự án Luật được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Mục tiêu của việc tách ra là bổ sung những thiếu sót về chính sách của Luật năm 2008.

Ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV về việc quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Chính phủ cho biết có 2 nhóm ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa XIV về việc quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Nhóm thứ nhất đồng ý chuyển giao cho Bộ Công an để tập trung, thống nhất, phù hợp với chức năng quản lý trật tự, an toàn xã hội. Nhóm này cũng đề nghị có lộ trình chuyển đổi và áp dụng phù hợp với thực tế, đồng thời xã hội hóa việc đào tạo lái xe cho các cơ sở đủ điều kiện. Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị tiếp tục giao cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý vì đang thực hiện ổn định.

Chính phủ thống nhất quy định giao Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã thống nhất quy định giao Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo chỉnh lý dự thảo Luật để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với phương hướng và nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy của Chính phủ. Do đó, dự thảo luật chỉ quy định nội dung chính sách về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và vấn đề mang tính nguyên tắc về quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, không quy định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ.

Xem thêm:  Xử lý nghiêm việc xây dựng 9 căn nhà liền kề không phép của vợ chủ tịch phường

Chính phủ không thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Chính phủ cũng đã thống nhất không thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Về việc quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong dự thảo luật, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu và quy định rõ Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về công tác này.

Dự án Luật sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV

Chính phủ đã đề nghị Quốc hội khóa XV cho ý kiến về dự án Luật này tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10).

Các quy định khác trong dự thảo Luật

So với dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XIV, Chính phủ cho biết dự thảo hiện tại không quy định về hình thức cấp biển số ô tô thông qua đấu giá, do liên quan đến các quy định về quyền sở hữu tài sản của người dân. Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô, thi hành từ ngày 1/7 và được thực hiện trong 3 năm.

Ngoài ra, dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XIV xác định trừ điểm của giấy phép lái xe là biện pháp quản lý hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng đây là một hình thức xử lý vi phạm hành chính nên cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, dự thảo luật hiện tại không quy định nội dung này.

Xem thêm:  Vụ hàng loạt học sinh ngộ độc ở Nha Trang: Đóng cửa bếp ăn, điều tra nguồn gốc thực phẩm

Bộ Công an đang đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội Nghị quyết thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, Chính phủ cho biết dự thảo luật trình ra Quốc hội lần này không quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý Nhà nước của các bộ, ngành. Nội dung này sẽ do Chính phủ quy định tại các nghị định liên quan.

Nguồn: Bài viết gốc