Cần sự phát triển đột phá để TP HCM trở thành trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Nhận thức về tầm quan trọng của TP HCM

Trung ương yêu cầu TP HCM và các đô thị tiềm năng phải xây dựng, áp dụng các cơ chế vượt trội để phát triển và trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Đây là thông tin được Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt trong buổi hội nghị Quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, diễn ra s.á.ng ngày 6/12.

Vai trò quan trọng của các đô thị đặc biệt

Theo nghị quyết của Trung ương, các đô thị đặc biệt và lớn sẽ được đề ra tỷ lệ nguồn thu giữ lại hợp lý để tăng cường vai trò nguồn lực đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã làm việc với Bộ Chính trị, với mong muốn tìm ra giải pháp thúc đẩy các trung tâm kinh tế – xã hội lớn của đất nước để đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Cơ chế và chính sách đột phá

“Chính sách cho các địa phương sẽ được rà soát, thống nhất, nghiên cứu hoàn thiện trong thời gian tới. Cần có những cực tăng trưởng, phát huy vai trò của trung tâm kinh tế – xã hội lớn phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ông Trần Tuấn Anh nói.

Xem thêm:  Bảo vệ yếu nhân: Không cơ hội sửa lỗi

Năm 2030 – Mục tiêu của nước công nghiệp hiện đại

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, mục tiêu đạt được nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020 đã không được hoàn thành. Nhiều tiêu chí như GDP bình quân đầu người, tỷ trọng công nghiệp chế tạo và nông nghiệp trong GDP, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội, tỷ lệ đô thị hóa, điện sản xuất bình quân đầu người, chỉ số bất bình đẳng thu nhập, lao động qua đào tạo, dân số dùng nước sạch… đều chưa đạt được. Tăng trưởng kinh tế cũng không đạt mục tiêu chiến lược và có xu hướng giảm dần theo chu kỳ 10 năm. Việt Nam đang rơi vào bẫy thu nhập trung bình…

Xây dựng lộ trình cho công nghiệp hóa

Ban chấp hành Trung ương đã nêu ra 10 nhóm giải pháp nhằm đạt được mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Giai đoạn từ 2021-2030 sẽ tập trung vào đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới s.á.ng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Đồng thời, tăng cường năng lực tự chủ trong sản xuất, công nghệ và thị trường, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sang các ngành có giá trị gia tăng cao và hàm lượng công nghệ cao.

Mục tiêu năm 2045 – Nước phát triển hàng đầu khu vực châu Á

Giai đoạn 2031-2045, Việt Nam sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng công nghiệp hóa và hiện đại hóa toàn diện trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội. Đồng thời, ưu tiên xây dựng hệ thống pháp luật chuyên ngành về phát triển công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghiệp đặc thù như công nghệ số, công nghiệp quốc phòng, an ninh, năng lượng.

Xem thêm:  Cấm cán bộ thanh tra dùng dự thảo kết luận để đe dọa

Khuyến khích đầu tư và hợp tác quốc tế

Việt Nam khuyến khích các tập đoàn và doanh nghiệp trong nước liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài để sản xuất thiết bị năng lượng sạch, tái tạo và hệ thống pin lưu trữ. Đồng thời, khuyến khích phát triển các tập đoàn xây dựng quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và cạnh tranh quốc tế.

Đầu tư vào khoa học công nghệ

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới s.á.ng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ then chốt để đẩy mạnh công nghiệp hóa. Tỷ lệ chi tiêu từ ngân sách cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ sẽ tăng theo lộ trình, đến năm 2030 có thể đạt tỷ lệ thuộc nhóm ba nước đứng đầu ASEAN.

Tinh Hành Lang – địa chỉ tin cậy

Để cập nhật thông tin liên quan đến Tin Hành Lang và các tin tức tài chính mới nhất, hãy ghé thăm Tin Hành Lang.

Source link: Nguồn bài viết