Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình đề nghị đánh thuế cao người sử dụng nhiều đất đai, để hoang hóa

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình đề nghị đánh thuế cao người sử dụng nhiều đất đai, để hoang hóa

Bộ trưởng Trần Hồng Hà - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà đã giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi nhận ủy quyền từ Chính phủ và ký báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong báo cáo, ông đã làm rõ một số nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến đại biểu về việc sử dụng đất thực hiện các dự án đô thị và nhà ở thương mại.

Hoàn thiện quy định việc sử dụng đất thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại

Để tránh việc lợi dụng hoặc hiểu khác nhau khi triển khai việc thu hồi đất cho các dự án đô thị và nhà ở thương mại, ý kiến đề nghị quy định cụ thể và chặt chẽ hơn về các điều kiện, trình tự và thủ tục. Cần làm rõ việc áp dụng thu hồi đất đối với dự án đô thị và nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở.

Nhiều người cho rằng việc thực hiện các dự án đô thị và nhà ở thương mại chỉ là hoạt động kinh tế đơn thuần, không phục vụ lợi ích công cộng mà chủ yếu phục vụ lợi ích của nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản. Vì vậy, để đảm bảo công bằng với các lĩnh vực khác, cần quy định cho chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất.

Xem thêm:  Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam... gợi ý sáng kiến bảo đảm an ninh và an toàn vùng biển

Trong văn bản này, cơ quan soạn thảo cho rằng dự thảo luật đã quy định rõ việc áp dụng thu hồi đất đối với dự án đô thị và nhà ở thương mại khi có sử dụng đất. Quy định này không chỉ đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc tiếp cận đất đai, mà còn mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước nhằm phục vụ lợi ích quốc gia và công cộng. Nó giúp điều tiết hợp lý và hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, đồng thời đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất bị thu hồi và nhà đầu tư.

Các phương pháp định giá đất sẽ được quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành

Có ý kiến đại biểu đề nghị quy định nguyên tắc đánh thuế đối với người quản lý và sử dụng nhiều đất đai hơn so với hạn mức, đặc biệt đối với trường hợp để hoang hóa đất đai không sử dụng.

Trong văn bản này, ban soạn thảo cho hay nghị quyết số 18 đã xác định “quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang”. Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp với các cơ quan để thể chế trong pháp luật về thuế.

Xem thêm:  Đường hơn 1.200 tỷ đồng ở Buôn Ma Thuột chuẩn bị hoàn thành

Bảng giá đất cần được ban hành hằng năm

Về bảng giá đất, báo cáo cũng nêu rõ qua tổng kết thi hành Luật đất đai 2013 cho thấy việc ban hành giá đất 5 năm một lần và chỉ điều chỉnh khi có biến động 20% chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Do đó, dự thảo quy định bảng giá đất cần phải được ban hành hằng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường và tránh trường hợp giá đất không phản ánh đúng giá đất thị trường.

Ngoài ra, dự thảo luật đã quy định nguyên tắc định giá đất, việc xây dựng và áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể dựa trên các Luật đất đai năm 2003 và 2013. Các phương pháp định giá đất chi tiết sẽ được quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật.