Bộ trưởng Nội vụ: “Tập trung lực lượng” vào việc sáp nhập huyện và xã

Bo truong Noi vu Tap trung tong luc cho viec - Bộ trưởng Nội vụ: "Tập trung lực lượng" vào việc sáp nhập huyện và xã

Tổng quan về hội nghị với các địa phương

Tại cuộc họp với các địa phương diễn ra vào ngày 7/7, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong những tháng cuối năm. Bà Trà chia sẻ rằng, với sự khó khăn ngày càng gia tăng, ngành nội vụ đối mặt với nhiều thách thức và áp lực.

Nhiệm vụ quan trọng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được chú ý là việc ban hành Nghị định khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, s.á.ng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, tinh thần cần được tuân thủ là thận trọng, chắc chắn, khoa học nhưng hiệu quả, không cầu toàn và không vội vã.

Tập trung tổng lực vào việc sáp nhập

Bà Trà nói rằng, ngành Nội vụ cần “tập trung tổng lực” vào việc triển khai và tổ chức thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025. Bà nhấn mạnh rằng cần tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy liên quan đến tinh giản biên chế và giảm số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, vì đây là vấn đề nóng bỏng và cấp thiết. Mục tiêu được đề ra là hoàn thành việc giảm 5% biên chế công chức và giảm 10% số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước vào năm 2026.

Xem thêm:  Có nên cho trẻ ăn óc lợn, tim gà?

Giải quyết những vấn đề phát sinh

Bà Trà nhấn mạnh cần có những giải pháp kịp thời và phù hợp để đối phó với tình trạng cán bộ, công chức tránh trách nhiệm, đẩy trách nhiệm, sợ sai và bỏ việc, thôi việc. Bà tin tưởng rằng với tình yêu nghề, trách nhiệm và quyết tâm, ngành nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nhiều thành tựu đáng kể và thách thức đồng thời

Bộ trưởng Nội vụ cho biết rằng đã có nhiều kết quả đáng chú ý trong những tháng đầu năm. Bộ đã đề xuất điều chỉnh tăng 20,8% mức lương cơ sở và giải quyết bài toán về cán bộ, công chức và người không chuyên trách tại cấp xã và thôn, tổ dân phố. Đồng thời, Bộ đã hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức và viên chức trong hệ thống. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thanh Trà thừa nhận rằng công tác xây dựng thể chế và chính sách vẫn còn nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành và thực tế hiện tại.

Việc sáp nhập huyện và xã

Theo báo cáo từ 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ nhìn nhận việc sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã là “bắt buộc sắp xếp”, chưa tính các đơn vị hành chính khuyến khích sắp xếp do nhu cầu của địa phương. Dự thảo Nghị quyết về việc sáp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030 đã được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem thêm:  Chờ bán vải đã kéo dài nhiều năm, không thể sửa chữa cây cầu

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị

Nguồn: Bộ trưởng Nội vụ: “Tập trung tổng lực” cho việc sáp nhập huyện, xã