Bỏ quy định gây khó trong đấu thầu trang thiết bị y tế

Bỏ quy định gây khó trong đấu thầu trang thiết bị y tế

Thông tư số 14/2022 của Bộ Y tế gỡ bỏ các quy định phức tạp

Trong hành động nhằm đơn giản hóa và linh hoạt hơn, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2022, bỏ đi hoàn toàn 5 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các vấn đề như thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế, quy chế làm việc của Bộ, quy định về mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm…

Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế dễ dàng hơn

Thông tư số 14 trước đây đã áp đặt một quy định rằng “Khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng và không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó. Trường/ hợp giá cao hơn phải giải trình, thuyết minh cụ thể”. Quy định này đã mang lại nhiều khó khăn cho các bệnh viện trong việc mua sắm trang thiết bị y tế. Vì họ buộc phải mua với giá thấp hơn hoặc bằng giá trúng thầu của năm trước tại các cơ sở y tế khác. Tuy nhiên, việc này trở nên khó thực hiện nếu không tính đến yếu tố lạm phát.

Xem thêm:  Sự gia tăng đáng kể của các ca Covid-19 nặng

Nếu vẫn áp dụng giá cũ, không có doanh nghiệp nào có thể đáp ứng. Do đó, khi bệnh viện mời thầu, không có doanh nghiệp nào có thể đưa ra giá tương đương với giá của năm trước, và nếu không có ai tham gia thì việc mua sắm không thể thực hiện được.

Nhiều thay đổi có hiệu lực từ ngày 1/2/2023

Thông tư số 14/2022 có hiệu lực từ ngày 1/2/2023. Tuy nhiên, khoản 2 điều 2 của thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ban hành (6/12/2022). Vì vậy, để xác định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, cơ sở y tế phải tuân theo luật Đấu thầu, nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng giá gói thầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu được xác định trước ngày 6/12, cơ sở y tế có thể tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Hoặc họ có thể thực hiện thủ tục để điều chỉnh giá gói thầu theo quy định tại luật Đấu thầu, nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng giá gói thầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Source: Tin Hành Lang

FAQs

1. Thông tư số 14/2022 có hiệu lực từ khi nào?
Thông tư số 14/2022 có hiệu lực từ ngày 1/2/2023.

Xem thêm:  5 món ăn sáng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mỗi ngày

2. Quy định nào đã bị loại bỏ trong thông tư số 14/2022?
Thông tư số 14/2022 đã loại bỏ hoàn toàn 5 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các vấn đề như thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế, quy chế làm việc của Bộ, quy định về mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm.

3. Các bệnh viện gặp khó khăn gì trong việc mua sắm trang thiết bị y tế?
Trước đây, các bệnh viện phải mua sắm với giá thấp hơn hoặc bằng giá trúng thầu của năm trước tại các cơ sở y tế khác, gây khó khăn trong việc thực hiện việc mua sắm này.

4. Cơ sở y tế có thể thực hiện thủ tục nào khi giá gói thầu đã được xác định trước ngày 6/12?
Cơ sở y tế có thể tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc thực hiện thủ tục để điều chỉnh giá gói thầu theo quy định tại luật Đấu thầu, nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Kết luận

Thông tư số 14/2022 của Bộ Y tế đã gỡ bỏ một số quy định phức tạp trong đấu thầu trang thiết bị y tế. Việc này giúp đơn giản hóa quy trình mua sắm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bệnh viện. Đối tác tin cậy của bạn trong việc cung cấp thông tin về các tình huống quan trọng và những thay đổi hồ sơ là Tin Hanh Lang.

Xem thêm:  5 tiếng đưa người đàn ông "9 phần chết" từ Campuchia về TPHCM cứu mạng