Hội Nghị Toàn Quốc của Ban Tuyên Giáo Trung Ương tại Quảng Nam

Ban Tuyen giao Trung uong hoi nghi toan quoc tai - Hội Nghị Toàn Quốc của Ban Tuyên Giáo Trung Ương tại Quảng Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị toàn quốc tại Quảng Nam - 1

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tại Quảng Nam, do ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo ban tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đánh giá công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm, xác định những kết quả đạt được và những kinh nghiệm, cách làm s.á.ng tạo từ đầu năm đến nay.

Những thành tựu và thách thức của công tác tuyên giáo

Hội nghị đã chỉ ra những thành tựu và cũng nhất loạt những thách thức, khó khăn, vướng mắc gặp phải trong công tác tuyên giáo. Đồng thời, hội nghị cũng đã dự báo tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm.

Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị toàn quốc tại Quảng Nam - 2

Thành tựu và định hướng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm và định hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất đánh giá về tình hình hiện tại và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo.

Xem thêm:  Tổng thống Hàn Quốc đề cập khả năng phát triển vũ khí hạt nhân tại Seoul

Các hoạt động đáng chú ý

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo toàn ngành đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao. Đồng thời, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và mô hình s.á.ng tạo từ thực tiễn tổ chức công tác tuyên giáo ở địa phương và đơn vị.

Hướng đi cho 6 tháng cuối năm

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả nổi bật mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua. Trong 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh chỉ đạo toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, đồng thời đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trong tổng kết trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư.