Bãi bỏ quy định danh mục quyết định hành chính bí mật trong 3 lĩnh vực

Chính phủ bãi bỏ quy định cũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký nghị định 100/2022/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ quy định nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 4-6-2012 của Chính phủ. Quy định này liên quan đến danh mục quyết định hành chính bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

Lý do sửa đổi

Theo Bộ Công an, ngày 4-6-2012, Bộ Công an đã trình Chính phủ ban hành nghị định 49/2012/NĐ-CP này. Tuy nhiên, hiện nay, quy định này không còn phù hợp với Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 và Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14.

Sự thay đổi trong luật tố tụng hành chính

Theo Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12, khiếu kiện quyết định hành chính, trừ các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, điều 30 Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 quy định khác. Khiếu kiện quyết định hành chính, chỉ trừ các quyết định, hành vi thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:  Ba người thiệt mạng sau va chạm với ôtô

Hiểu theo đó, Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 không còn quy định việc quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định mà theo quy định của pháp luật.

Sự thay đổi trong Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Luật bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 quy định phạm vi bí mật nhà nước gồm 15 lĩnh vực và Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành danh mục bí mật nhà nước. Trước đó, pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28-12-2000 không còn hiệu lực từ ngày 1-7-2020.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Do đó, việc Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước tại nghị định số 49/2012/NĐ-CP không còn phù hợp với quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước (giao Thủ tướng Chính phủ).

Đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật

Việc bãi bỏ nghị định số 49/2012/NĐ-CP là cần thiết để đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Đồng thời, việc này cũng giúp bảo đảm tuân thủ quy định về hiệu lực của văn bản theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020).

Xem thêm:  Chuẩn bị đánh giá sự hài lòng của người dân với các cơ quan hành chính

Nguồn: Tin Hành Lang