Bạc Liêu hồi sinh 4 sở sau 4 năm sáp nhập

Tách lại các sở để quản lý chuyên ngành hiệu quả hơn

Do gặp khó khăn trong việc quản lý các chuyên ngành, Bạc Liêu đã quyết định tách riêng Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ thành bốn sở riêng biệt.

Nghị quyết tái lập bốn sở đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu thông qua trong kỳ họp lần thứ 8 vào ngày 13/12 với sự tham dự đầy đủ của 100% đại biểu.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu thông qua Nghị quyết tái lập 4 sở. Ảnh: An Minh

Tình huống trước đó

Vào tháng 11/2018, cơ quan dân cử tỉnh Bạc Liêu đã quyết định sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông để thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Sở Giáo dục và Đào tạo đã được sáp nhập với Sở Khoa học và Công nghệ để hình thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. Đây là việc làm nhằm tinh gọn bộ máy nhà nước theo Nghị quyết 18 của Trung ương. Hai sở “siêu” này đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2019. Bạc Liêu là địa phương duy nhất trong cả nước thực hiện sáp nhập các sở ngành thuộc các lĩnh vực trên.

Ông Tạ Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết trong quá trình hoạt động, các sở đã gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ và thông tin của tỉnh có phần “thụt hậu” so với các địa phương khác. Ông nói: “Kể từ khi sáp nhập, trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ của tỉnh không được phát huy hiệu quả. Trong khi đó, lĩnh vực thông tin ngày nay rất quan trọng, trong khi đó mảng thông tin của chúng ta không phát triển cao, trong khi lĩnh vực văn hóa và du lịch rất lớn”.

Tái lập sở

Hiện tại, Trung ương và các tỉnh không tiến hành sáp nhập các sở như vậy. Do đó, Tỉnh ủy và đa số cán bộ công chức mong muốn “khôi phục” tên gọi ban đầu cho các sở này để tổ chức hoạt động tốt hơn.

Với nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, mỗi sở Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông sẽ có một giám đốc và không quá hai phó giám đốc. Nếu Sở Thông tin và Truyền thông có giám đốc biệt phái, thì sẽ được bổ sung một phó giám đốc. Tỉnh cũng sẽ sắp xếp trụ sở cũ của Bảo hiểm xã hội để một sở chuyển đến.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có một giám đốc và không quá ba phó giám đốc. Trụ sở làm việc của hai sở này sẽ vẫn giữ nguyên ở địa điểm hiện tại.

Các sở mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2023. UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành sắp xếp biên chế cho bốn sở này để đảm bảo chức năng và nhiệm vụ của từng ngành, nhưng không vượt quá tổng biên chế chung.

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích khoảng 2.670 km2 và dân số gần một triệu người. Trong năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 9-10%; tỷ lệ GDP trên đầu người đạt gần 66 triệu đồng.

Ngoài Bạc Liêu, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh và Cà Mau cũng đã thực hiện thí điểm hợp nhất và sáp nhập một số sở ngành theo Nghị quyết 18. Tuy nhiên, sau đó, một số địa phương lại quyết định tách lại các đơn vị sau khi đã sáp nhập. Vào tháng 9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 107 về việc không sáp nhập các sở ngành, với lý do “chờ tổng kết thí điểm rồi mới làm tiếp”.

Source link: Bạc Liêu tái lập 4 sở sau bốn năm sáp nhập