Ngày: 19/03/2023

Điện Biên, Nghệ An xuất hiện mưa đá Điện Biên, Nghệ An xuất hiện mưa đá
CN, 03 / 2023 10:38 chiều
Hai hôm nay, các tỉnh Điện Biên, Nghệ An xuất hiện mưa đá trong khoảng 30 phút, đường kính viên đá 1-2 cm, trong đó có hạt to hơn ngón tay cái [...]