Ngày: 15/03/2023

World Cup 2026 đá 104 trận trong 39 ngày World Cup 2026 đá 104 trận trong 39 ngày
T4, 03 / 2023 10:58 chiều
World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận – Ảnh: GETTY FIFA tổ chức một cuộc họp hội đồng tại thủ đô Kigali của Rwanda vào thứ ba. Sau [...]