Ngày: 08/03/2023

Cần Thơ tính xây khu hành chính mới năm 2025 Cần Thơ tính xây khu hành chính mới năm 2025
T4, 03 / 2023 11:54 chiều
Khu hành chính của hơn 20 sở ngành Cần Thơ cao 8 tầng ở khu đô thị phía nam thành phố, tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, được tính toán khởi công [...]