Ngày: 02/03/2023

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7 Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7
T5, 03 / 2023 10:19 chiều
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) từ ngày 1/7 với mức dao động 12,5-20,8% tùy từng nhóm.[...]