Ngày: 28/01/2023

Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu Lý do phim ‘Nhà bà Nữ’ gây bão doanh thu
T7, 01 / 2023 10:16 chiều
“Nhà bà Nữ” (Trấn Thành đạo diễn) vượt mốc 200 tỷ đồng, phá loạt kỷ lục của “Bố già” nhờ câu chuyện tạo đồng cảm, ít ph[...]