Ngày: 27/01/2023

Sập cổng chào đường dọc biển Nha Trang Sập cổng chào đường dọc biển Nha Trang
T6, 01 / 2023 10:51 chiều
Khánh HòaCổng chào cao 5 m, rộng khoảng 15 m trên đường Trần Phú chạy dọc biển Nha Trang bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người hoảng loạn, tối mùng[...]