Ngày: 26/01/2023

Đường sách Tết thu gần sáu tỷ đồng Đường sách Tết thu gần sáu tỷ đồng
T5, 01 / 2023 11:27 chiều
TP HCMLễ hội đường sách Tết Quý Mão thu 5,8 tỷ đồng, đón trên 585.000 lượt độc giả trong 5 ngày tổ chức. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông[...]