Ngày: 26/12/2022

Cảnh giác khi ngứa do rận mu – VnExpress Cảnh giác khi ngứa do rận mu – VnExpress
T2, 12 / 2022 10:59 chiều
Rận mu có đặc tính dễ lây lan nên người có biểu hiện nhiễm cần tránh gần gũi bạn tình trong giai đoạn điều trị hoặc sử dụng bao cao su khi quan[...]