Ngày: 13/12/2022

Sửa hầm vượt sông Sài Gòn một tháng Sửa hầm vượt sông Sài Gòn một tháng
T3, 12 / 2022 10:29 chiều
Hầm vượt sông Sài Gòn nối TP Thủ Đức qua quận 1, được thi công sửa mặt đường một tháng để khắc phục tình trạng xuống cấp sau hơn 10 năm khai th[...]