Ngày: 12/12/2022

Cứu bé trai bị 4 mũi tên đâm vào mặt Cứu bé trai bị 4 mũi tên đâm vào mặt
T2, 12 / 2022 10:39 chiều
Nghệ AnBé trai 11 tuổi cầm nỏ tự chế đi bắt chuột, không may nỏ cướp cò, bị 4 mũi tên kim loại bắn vào mặt, mũi, mắt. Gia đình đưa bé đến Bệnh[...]