Ngày: 07/12/2022

Bình Định kiến nghị lập TP An Nhơn Bình Định kiến nghị lập TP An Nhơn
T4, 12 / 2022 11:03 chiều
Tỉnh Bình Định muốn nâng ċấp thị xã An Nhơn với diện tíċh 244 km2 và 180.000 người lên thành phố với ċhứċ năng là đô thị kết nối miền Trung và [...]