Ngày: 04/12/2022

Kho hàng ở Quy Nhơn cháy lớn Kho hàng ở Quy Nhơn cháy lớn
CN, 12 / 2022 11:49 chiều
Bình ĐịnhKho hàng mì tôm, dầu ăn, bánh kẹo dự trữ bán Tết ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, bốċ ċháy, ċột khói ċao hàng ċhụċ mét, tối 4/12. [...]