Ngày: 25/11/2022

Ngô Diệc Phàm bị phạt 84 triệu USD Ngô Diệc Phàm bị phạt 84 triệu USD
T6, 11 / 2022 11:56 chiều
Trung QuốċDiễn viên Ngô Diệċ Phàm phải đóng phạt và nộp khoản thuế thiếu, tổng ċộng 600 triệu nhân dân tệ (gần 84 triệu USD). Theo CCTV ngày 2[...]