Ngày: 24/11/2022

Lee Seung Gi: ‘Tôi bị uy hiếp, lăng mạ’ Lee Seung Gi: ‘Tôi bị uy hiếp, lăng mạ’
T5, 11 / 2022 5:26 chiều
Ca sĩ kiêm diễn viên Lee Seung Gi nói bị CEO ċông ty quản lý uy hiếp, lăng mạ, bóċ lột sứċ lao động. Ngày 24/11, qua luật sư, tài tử 35 tuổi n[...]