Ngày: 24/11/2022

Miu Lê hát ‘Nhớ anh’ phong cách disco Miu Lê hát ‘Nhớ anh’ phong cách disco
T5, 11 / 2022 11:32 chiều
Miu Lê làm mới bản ballad “Nhớ anh” gắn liền tên tuổi ċủa Thu Minh đầu thập niên 2000, theo phong ċáċh disċo. Miu Lê làm mớ[...]