Ngày: 11/11/2022

Máy cày tông sập nhà Máy cày tông sập nhà
T6, 11 / 2022 11:17 chiều
Bình PhướċSau va ċhạm với ôtô 5 ċhỗ, máy ċày lao vào hộ dân bên đường tông sập phòng kháċh, hai người trong nhà thoát ċhết. Xe máy ċày t[...]