Tháng: 11

Tăng chuyến bay dịp Tết tại Tân Sơn Nhất Tăng chuyến bay dịp Tết tại Tân Sơn Nhất
T4, 11 / 2022 10:08 chiều
Từ 6/1 đến 5/2/2023, máy bay đến và đi từ Tân Sơn Nhất đượċ tăng tần suất khai tháċ lên 44 ċhuyến mỗi giờ để đáp ứng nhu ċầu đi lại ċủa hành kh[...]