Ngày: 29/10/2022

Ngày mai bão Nalgae vào Biển Đông Ngày mai bão Nalgae vào Biển Đông
T7, 10 / 2022 10:02 chiều
19h hôm nay, bão Nalgae ở miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10 và sẽ vào Biển Đông sớm mai. Trung tâm Dự báo Khí tượng T[...]