Ngày: 20/10/2022

Ái Phương hát về bình yên sau chia tay Ái Phương hát về bình yên sau chia tay
T5, 10 / 2022 11:24 chiều
Ca sĩ Ái Phương kể hành trình tìm bình yên sau tổn thương trong tình yêu qua MV “Đông Tây Nam Bắc”. Ái Phương hát về nỗi lạ[...]